609 391 569

Sobre Ideologies


Sobre Ideologies
Avui es torna a discutir sobre ideologies polítiques, i el debat es molt interessant.

Socialisme, socialdemocràcia, lliberalisme, democràcia cristiana, dreta, centre o esquerra, son conceptes que es fan servir sovint i no sempre de manera prou precisa, de manera que no tothom entén el mateix. A nivell de carrer, s'ha fet poca pedagogia per fer entendre què vol dir cada cosa. Posarem un exemple pràctic, senzill però entenedor.

Posem el servei de trens de rodalies, que ara és un element de debat.

La doctrina socialista proposa que el servei el presti el poder públic amb mitjans plenament públics. El servei es gratuit i ho paga íntegrament l'estat. Per tant, és gratuit pels usuaris, però el paguen tots els ciutadans amb els seus impostos. La gestió és pública i per tant substancialment ineficient.

La doctrina socialdemòcrata proposa que el presti una empresa privada mitjançant concessió pública. Sistema de partenariat, que es diu ara. L'empresa aporta l'eficiència de l'empresa privada sota el control i subvenció pública. El servei és raonablement eficient i el preu es assequible als usuaris.

La doctrina lliberal proposa que ho presti una empresa privada sense cap altre control que les regles de la oferta i la demanda.

Es enormement eficient i dóna beneficis dels quals participa el poder públic en forma d'impostos i de cànon d'explotació. Però els preus són inassequibles a molts ciutadans i només es presta el servei a les hores de major afluència perquè a les hores vall no és rendible.

La doctrina democristiana té diversos matisos segons el país on s'aplica. En essència, proposa el model lliberal però introdueix mecanismes correctors basats en la solidaritat i la justicia social front a la duresa de les regles estrictes del mercat.

Espero haver il-lustrat una mica el debat, i admeto arguments en contra.

Frederic LLoveras
Advocat

Origen de entrada
Safe Creative #1702090262151
AVISO LEGAL · LSSI · POLÍTICA DE COOKIES · POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Este sitio emplea cookies como ayuda para prestar servicios. Al utilizar este sitio, estás aceptando el uso de cookies. OK Más información